ตามรอยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา สักการะ 4 สังเวชนียสถาน?

1399
0
Share:

หากพูดถึงทริปแสวงบุญที่ชาวพุทธทั่วโลก ? อยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” คือ หนึ่งในจุดหมายสำคัญที่นักแสวงบุญต้องการมาสักการะ? เพราะสถานที่ทั้ง 4 เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง “ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน” ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง
ท่านสามารถคลิกไปอ่านได้ที่รูปภาพเลยครับผม?

1. สถานที่ประสูติ : สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

?“ลุมพินี” ป่าใหญ่สมัยก่อนพุทธกาล มีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์โลก? เพราะเป็นที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้รับการสถาปนาให้เป็น “พุทธอุทยานสถานทางประวัติศาสตร์โลก” ซึ่งทุกปีจะมีชาวพุทธทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมา ณ สถานที่แห่งนี้จำนวนมาก

2. สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยามหาเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก สถานที่ที่พระบรมศาสดาประทับครั้นตรัสรู้ใต้ต้น “พระศรีมหาโพธิ์” ทั้งนี้เป็นธรรมดาของโลกที่มีการ เกิด แก่ เจ็บ และตาย เฉกเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ก็มิใช่ต้นเดียวกับครั้นพุทธกาล แต่เป็นต้นที่งอกงามจากหน่อของรุ่นแรกที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อรอต้อนรับการมาถึงของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

? เกร็ดความรู้ :
ที่พุทธคยา จะไม่อนุญาต ให้นำโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกต่างๆเข้ามาด้านใน 
☑️อนุญาตแค่เพียงกล้องถ่ายรูปเท่านั้น ?
?และต้องเสียค่านำเข้าประมาณ 100 รูปี

ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าเข้าไปด้านใน ควรเตรียมถุงเท้ามาเพื่อป้องกันอาการเจ็บปวดจากการเดิน ?

3. สถานที่แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก : ธรรมเมกขสถูป (สถูปแห่งการเห็นธรรม) ?

สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ศาสนาเป็นครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ ผลจากการปฐมเทศนาในครั้งนี้ จึงเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้านในของสารนาถ จะเห็น “ธรรมเมกขสถูป (สถูปแห่งการเห็นธรรม)” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอัญญาโกณฑัญญะครั้งบรรลุธรรมในกาลก่อนนั่นเอง และบริเวณโดยรอบสถูป จะเห็นเหล่าพุทธศาสนิกชนมารวมตัวกันสวดมนต์หรือปฎิบัติธรรมตามความเชื่อของตนเอง ?

4. สถานที่ปรินิพพาน : สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

สถานที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต่อมาในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูกทรงกระบอกขึ้นเพื่อเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ด้านในวิหารจะมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานประดิษฐานอยู่ ซึ่งความพิเศษของพระพุทธรูปปางนี้คือ ลักษณะของปางจะคล้ายกับคนนอนหลับธรรมดา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจากไปอย่างหมดกังวลใดๆในโลก?

Share:

Leave a reply