26 ประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

7084
0
Share:

       ถือกำเนิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมไปถึง การอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย

      โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้

🌏 1.ออสเตรีย Austria
🌏 2.เบลเยี่ยม Belgium
🌏 3.เชค Czech Republic
🌏 4.เดนมาร์ก Denmark
🌏 5.เอสโตเนีย Estonia
🌏 7.ฝรั่งเศส France
🌏 8.เยอรมัน Germany
🌏 9.กรีซ Greece
🌏 10.ฮังการี Hungary
🌏 11.ไอซ์แลนด์ Iceland
🌏 12.อิตาลี Italy
🌏 13.ลัตเวีย Latvia
🌏 14.ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein
🌏 15.ลิทัวเนีย (Lithuania)
🌏 16.ลักเซมเบอร์ก Luxembourg
🌏 17.มอลตา (Malta)
🌏 18.เนเธอร์แลนด์ Netherlands
🌏 19.นอร์เวย์ Norway
🌏 20.โปแลนด์ Poland
🌏 21.โปรตุเกส Portugal
🌏 22.สโลวาเกีย Slovakia
🌏 23.สโลวีเนีย (Slovenia)
🌏 24.สเปน Spain
🌏 25.สวีเดน Sweden
🌏 26.สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

นอกจากนี้วีซ่าเชงเก้นยังสามารถใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้อีกอาทิ โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และวาติกัน (Vatican) และยังมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจอย่าง โครเอเชีย (Croatia) ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม

✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด

✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม #แอปสำหรับนักเดินทาง # SchengenVisa #วีซ่าเชงเก้น

Share:

Leave a reply