26 ประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

12567
0
Share:

       ถือกำเนิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมไปถึง การอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย

      โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้

? 1.ออสเตรีย Austria
? 2.เบลเยี่ยม Belgium
? 3.เชค Czech Republic
? 4.เดนมาร์ก Denmark
? 5.เอสโตเนีย Estonia
? 7.ฝรั่งเศส France
? 8.เยอรมัน Germany
? 9.กรีซ Greece
? 10.ฮังการี Hungary
? 11.ไอซ์แลนด์ Iceland
? 12.อิตาลี Italy
? 13.ลัตเวีย Latvia
? 14.ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein
? 15.ลิทัวเนีย (Lithuania)
? 16.ลักเซมเบอร์ก Luxembourg
? 17.มอลตา (Malta)
? 18.เนเธอร์แลนด์ Netherlands
? 19.นอร์เวย์ Norway
? 20.โปแลนด์ Poland
? 21.โปรตุเกส Portugal
? 22.สโลวาเกีย Slovakia
? 23.สโลวีเนีย (Slovenia)
? 24.สเปน Spain
? 25.สวีเดน Sweden
? 26.สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

นอกจากนี้วีซ่าเชงเก้นยังสามารถใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้อีกอาทิ โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และวาติกัน (Vatican) และยังมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจอย่าง โครเอเชีย (Croatia) ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม

✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด

✔️ กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม #แอปสำหรับนักเดินทาง # SchengenVisa #วีซ่าเชงเก้น

 

Share: