• 25
    Jun

    มาทำความรู้จักกับ Seoul tower กันเถอะ ?

    ?หอคอยสูงเด่นเป็นสง่าบนเทือกเขานัมซาน ✨ “Seoul tower” ✨ ในสมัยก่อน ถูกใช้เป็นหอคอยส่งคลื่นวิทยุและโทรทัศน์แห่งแรกของกรุงโซล ?? และยังทำหน้าที่เป็นหอสังเกตการณ์อีกด้วย จนกระทั่งปี ค.ศ. 2000 กลุ่มบริษัท YTN Corporation ได้ซื้อกิจการหอคอยแห่งนี้ และมีการรีโนเวทขึ้นมาใหม่ จนในปีถัดมา ได้เปิดให้บริการในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยว ? ...