• 25
    Jun

    เทศกาลแห่งความอบอุ่นหัวใจ “Dia de los Muertos (Days of the death)”

    “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน”คำๆนี้คงเหมาะสมที่สุดแล้วกับเทศกาลแห่งความอบอุ่นหัวใจ Dia de los Muertos (Days of the death) ของประเทศ Mexico ท้าวความกันก่อนว่า ในอดีต ชนพื้นเมืองของประเทศ Mexico มีความเชื่อในชีวิตหลังความตาย จึงทำให้พวกเค้าฝังร่างไร้วิญญาณของครอบครัวหรือคนรักไว้ใกล้กับบริเวณที่พักอาศัย ต่อมาความเชื่อที่สืบทอดมาผสานรวมกับศรัทธาในศาสนา จึงทำให้เกิดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่ 31 ...