• เพลงเพราะๆ
    28
    Apr

    ?เพลงเพราะ ๆ ฟังแล้วชวนคิดถึงการเดินทาง

    ? การออกเดินทางของคุณ มีจุดเริ่มต้นมาจากการฟังเพลงหรือไม่ ❓ ไว้สถานการณ์ดีขึ้น เราจะออกเดินทางอีกครั้ง ….. สัญญานะ ?   1.คำตอบที่ใช่ – 25 Hours  “แสงดาว และท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ก็รอให้เธอ ค้นหาคำตอบ” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่ กดเลย 2. Jeep ...