• 11
    May

    ⏰ อยากหยุดเวลาไว้….ที่ เชียงคาน

    “คุณค่าของการเดินทางไม่ได้วัดกันที่ระยะทาง แต่วัดกันที่ความสุข”? ? บรรยากาศที่เนิบช้า วิถีชีวิตอันแสนเรียบง่าย ทุกสิ่งค่อย ๆ เคลื่อนไปตามกาลเวลา แต่ก็มิได้ลดทอนความเป็นตัวตนของตัวเองลงเลย นี่แหละคือ เชียงคาน อำเภอเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดเลย ?จุดหมายของผู้คนที่อยากจะหลีกหนีความว้าวุ่นทั้งกายและใจ แล้วหันกลับมาเริ่มต้นกับความธรรมดา ๆ ที่เป็นสุขใจ ใคร ...