• 20
    Aug

    “ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด” จ.สุราษฎร์ธานี

    #โอเอซิสกลางป่า น้ำใสกริ๊งราวกับกระจกนอนฟิน ๆ in ธรรมชาติ ? นาทีนี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก #ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดธรรมชาติของชุมชนบ้านน้ำราดที่ได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต โดยมี “ตาน้ำ” เป็นหัวใจหลักของป่าต้นน้ำและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความมหัศจรรย์ของสายน้ำ ที่มีสีฟ้าอมเขียวใสราวกับกระจก จนสามารถเห็นพื้นน้ำด้านล่างและสะท้อนภาพของต้นไม้น้อยใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ในบริเวณรอบ ๆ เป็นมุมมองที่สวยงามชวนหลงใหล บ่อน้ำมีความลึกเพียง 1 ...