• 18
    Aug

    น้ำตกจ๊อกกระดิ่น อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ?

    น้ำตกกลางซอกหิน ที่ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แรกเริ่มเดิมที น้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่า “น้ำตกก๊อกกระด่าน” แล้วเพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นชื่อ “น้ำตกจ๊อกกระดิ่น” โดยรากศัพท์ของทั้ง 2 ชื่อ มาจาก คำว่า ก๊อก/จ๊อก มีความหมายว่า “หิน” และคำว่า กระด่าน/กระดิ่น แปลว่า “น้ำตก” ...