• 20
    Jun

    ⛪ ทบิลิซี ยินดีที่ได้รู้จัก

    1 ในประเทศที่กำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดในขณะนี้จอร์เจีย ?? วันนี้พวกเราขออาสาพาทุกท่านไปชมเมืองหลวงของประเทศแห่งนี้ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ? กันครับ จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และน่าไปขนาดไหน ไปดูกันเลย ? ทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีขนาดใหญ่ ? ที่สุดของประเทศจอร์เจีย มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 ทบิลิซี่ ...