• 19
    Nov

    ?️ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก ที่ใครๆก็ตกหลุมรัก?

    ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก ที่ใครๆก็ตกหลุมรัก ? ?️หมู่บ้านเล็กๆคล้ายหมู่บ้านนินจา ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ?️ คงเป็นภาพชินตา หากพูดถึง#ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลก อายุกว่า 250 ปี ซึ่งประกอบด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ที่กระจายกันไปตามแนวเหนือ-ใต้ ขนานไปกับแม่น้ำโชกาวะ?Highlight ของการมาเที่ยวที่ชิราคาวาโกะ คือ การชมบ้านแบบ “กัสโชสึคุริ” ซึ่งสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวและมีหลังคาชันถึง 60 ...