• 3
    Apr

    เดินทางแต่ละครั้ง ควรจัดเตรียม “เสื้อผ้า” อย่างไร?

    วันนี้ทราวิสโกมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางมาแบ่งปันเพื่อน ๆ กันค่ะ การเดินทางในแต่ละครั้งสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ก็คือ #เสื้อผ้า เราควรจะเตรียมเสื้อผ้าไปให้พอดีกับวันเดินทาง  แต่สำหรับกรณีทริปเดินทางที่ยาวเกิน 1 สัปดาห์ เคล็ดลับง่าย ๆ ในการเตรียมเสื้อผ้าคือ เตรียมไปเพียงครึ่งเดียว หรือ 2/3 ของจำนวนวันเดินทาง และควรติดเสื้อผ้าที่ซักง่าย น้ำหนักเบา และไม่ต้องดูแลรักษามาก จะช่วยประหยัดเนื้อที่และน้ำหนักกระเป๋าได้มากถึง 25-40% ...