• 25
    Jun

    4 ประเทศ ยุโรปตะวันออก ใครๆก็บอกว่าน่าไป

    ออกเดินทางสู่ดินแดนยุโรปตะวันออก ✈ กับประเทศ #ออสเตรีย #สาธารณรัฐเช็ก #เยอรมนี #ฮังการี จะมีอะไรที่น่าค้นหา ? และจะมีความสนุกอะไรรอคุณอยู่บ้าง เรามาออกเดินทางไปด้วยกันนะครับ ? ?? ออสเตรีย (Austria) เริ่มต้นการเดินทางด้วยการมาเยือนเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย #เวียนนา (Vianna) ในการมาท่องเที่ยวที่นี่ ค่อนข้างจะถูกใจใครหลายคน ...