• 2
    Jun

    เบิกบานกลางฝูงผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ?

    ? “อุทยานแห่งชาติปางสีดา” เรียกได้เลยว่าที่นี่นั้น เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวแห่งธรรมชาติที่สมบูรณ์และครบครันมากเลยทีเดียว ? โดยอุทยานฯมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ภายในอุทยานฯทั้งหมดประมาณ 527,500 ไร่ หรือประมาณ 844 ...