• 10
    Sep

    ชวนมาส่องกระทิงและช้างป่า “อุทยานแห่งชาติกุยบุรี”

    ผจญภัยไปในป่าใหญ่ #ส่องกระทิง #ส่องช้าง#safariofthailand #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 605,625 ไร่ ครอบคลุมทั้งอำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอเมือง และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผืนป่ากุยบุรีนั้น เรียกได้ว่าเป็น “ป่าพิเศษ” เพราะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นผืนป่าในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ป่าพิเศษที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ...