• 15
    May

    7 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว

    7 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว สำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว อาจจะเจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ ดังนั้นการเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงก่อนเดินทาง ถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ เพื่อให้การท่องเที่ยวสนุกและราบรื่นตลอดทริป วันนี้ขอแนะนำเคล็ดลับการกินในทุก ๆวัน ให้มีสุขภาพดี  ?1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว ?2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ...