• 14
  Nov

  ⛩️สถานที่ขอพร…เปลี่ยน #ความโสด ให้มาอยู่โหมด #ความรัก ?

  ?️ ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา? #ความรักก็เช่นกัน ♥️สำหรับใครที่ยังโสด ถึงเวลาเปิดประตูให้รักครั้งใหม่แต่…จะให้อยู่ดีๆ ก็มีคู่ ?‍❤️‍? ก็ดูจะยาก ไปสักนิสส งั้นขอใช้ตัวช่วยกันสักหน่อย… ว่า “ที่ไหนใครว่าดี ถึงเวลาที่ฉันต้องไป!”? 1️⃣ ศาลเจ้าโตเกียวไดจินกุ [ Tokyodaijingu , 東京大神宮 ] @ ญี่ปุ่น ?? ⛩️ศาลเจ้าที่หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า ...
 • 12
  Sep

  โดนเท อย่าเพิ่งเศร้า ไปวัดหลงซาน ขอพรสิ่งใดจะสมปรารถนา

  ? วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลักแต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ และ1 ในนั้นคือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก ✨ วันนี้ ทราวิสโก มีขั้นตอนการขอคู่ขอความรัก ...