• 14
    May

    ✨เรืองรองส่องอำไพ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ?

    ?มีคนเคยกล่าวไว้นะคะว่า หากไม่มีความมืด⚫ เราคงจะไม่เห็นแสงสว่าง? และแสงสว่างจะฉายชัดที่สุด เมื่ออยู่ท่ามกลางความมืด ดั่งเช่นที่  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  ที่เมื่อเวลาพลบค่ำมาเยือน ความสวยงามของวัดก็จะส่องประกายออกมา☺️ ?“ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ” ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นหน้าผารกร้าง ไม่มีแหล่งน้ำ ทำให้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จนกระทั่ง?️ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ ?“พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปัญโญ” ...