• 3
    Aug

    อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    Unseen วัดสวย จังหวัดสุราษฏร์ธานี         อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวลีที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท บนยอดเขาหินปูนที่มีความสูงเหนือพื้นดินประมาณ 300 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มเย็น จึงทำให้ที่นี่เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม ...