• 19
    Jun

    ? ตามหาพญานาค ที่วัดภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

    ? จากความเชื่อของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขง ? นำไปสู่การสร้าง ? ❝ องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ❞ หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ❝ ปู่ศรีมุกดา ❞ รูปปั้นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ?? ลำตัวมีความยาวถึง 122 เมตร และสูงถึง 20 เมตรโดยประมาณ ...