• 19
    Sep

    “ช่างชุ่ย” ฮิป ชิค ชิลล์

    แลนด์มาร์กใจกลางฝั่นธนฯ พื้นที่แห่งความฮิป ชิค ชิลล์             ช่างชุ่ย พื้นที่สีเขียว 11 ไร่ ที่ได้รวบรวมทั้งงานศิลปะ ไอเดีย แฟชั่น ของกิน ฯลฯ โดดเด่นด้วยการหยิบจับวัสดุเก่าเก็บ ...