• 6
    Aug

    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ?

    บางครั้ง เราหลงลืม “ธรรมชาติ” กันไปหรือเปล่า ไม่อยากจะคิดเลยว่า หากต้นไม้สีเขียว ๆ ถูกทดแทนด้วยป่าคอนกรีต ตึกสูงใหญ่มากมาย โลกบี้จะยังสดใสอยู่มั้ย ร่วมสัมผัสและอนุรักษ์ธรรมชาติอันแสนมีค่ากันที่ #อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตั้งอยู่ที่ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ...