• 10
    Jun

    ? ฝากหัวใจไว้ที่ “บ้านอีต่อง-เหมืองปิล็อก”

    ท่ามกลางขุนเขา ? และเมฆหมอก ? สุดแดนตะวันตก บริเวณชายแดนไทย ?? – พม่า ?? มีหมู่บ้านหนึ่งที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่อันรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อกิจการเหมืองแร่นั้นได้ปิดตัวลงคงเหลือแต่เครื่องมือเก่า ๆ และเศษซากความทรงจำ แต่ถึงอย่างไรนั้น ก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของมนต์เสน่ห์ที่ชวนค้นหาและมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ ? ? “บ้านอีตอง-เหมืองปิล็อก” ตั้งอยู่ที่ตำบลปิล็อก ...