• 4
    Jun

    หนีร้อน…มาพบรัก “บ้านป่าบงเปียง”

    หน้าฝน ? สัญญาณเตือนแห่งการท่องเที่ยวธรรมชาติได้เริ่มขึ้นแล้ว เป็นฤดูแห่งการออกล่าหมอก ? สูดไอดิน โอบกอดผืนป่ากันให้เต็มที่ ? วันนี้ ทราวิสโก ✈ ขอชวนคุณทุกคนให้หลงลืมโลกแห่งความวุ่นวาย มาขลุกตัวอยู่กับธรรมชาติกันที่ “บ้านป่าบงเปียง” ? ไฮไลต์ของการท่องเที่ยวหน้าฝน ที่จะทำให้คุณหลงรักและหลงใจ ❤ ไปกับความสบายกาย สบายใจกันที่นี่ ? #บ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่นี่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ? ที่ประกอบอาชีพ ปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว ? และพืชผักต่าง ๆ เอาไว้ประทังชีวิตในครัวเรือน ซึ่งการปลูกข้าวของที่นี่จะปลูกแบบเป็น “นาขั้นบันได” ? ไฮไลต์เด็ดประจำสถานที่แห่งนี้ ผสานเข้ากับทิวทัศน์ที่อยู่รอบด้านอันโอบล้อมไปด้วยป่าเขา ผสมกับบรรยากาศดี ...