• 18
    Jul

    เดินป่า ชมธรรมชาติ ณ ภูสอยดาว

    ความสวยงามบางอย่าง เกิดขึ้นเฉพาะในหน้าฝน ที่ “ภูสอยดาว” ก็เช่นกัน เมื่อฤดูฝนมาเยือน เหล่าดอกหงอนนาคก็จะผลิบาน ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูสอยดาวถูกปกคลุมไปด้วยสีม่วงของดอกไม้เหล่านี้         นอกจากความสวยงามของดอกหงอนนาค ภูสอยดาว ยังเป็นเส้นทางเดินเขา ที่มีผู้กล้าหลายคนมาพิชิตอยู่เสมอๆ ด้วยเส้นทางลาดชันที่แสนท้าทาย ต้นไม้ใบหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับน้ำตกหรือธารน้ำเล็กๆที่เลียบขนานไปตามทาง และทะเลหมอกที่จะได้เห็นเมื่อขึ้นไปยังความสูงด้านบน ...