• 21
    Nov

    10 ไอเท็ม เพื่อนคู่ใจเที่ยวเมืองหนาว⛄

    ☀ อยากหนีความร้อน ไปฟินกับความหนาว ☃  แต่ถ้ามันหนาวเกินไปจะทำยังไงดีล่ะ ?? เตรียมช่องว่างในกระเป๋าของคุณให้พร้อม เพราะ 10 ไอเท็มเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้คุณ ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง มาเช็คกันเลย ✎ ☃ “10 ไอเท็ม เพื่อนคู่ใจเที่ยวเมืองหนาว” ☃ ➜ เสื้อกันหนาว ? ความหนาวของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ...