• 14
    Nov

    ⛩️สถานที่ขอพร…เปลี่ยน #ความโสด ให้มาอยู่โหมด #ความรัก ?

    ?️ ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา? #ความรักก็เช่นกัน ♥️สำหรับใครที่ยังโสด ถึงเวลาเปิดประตูให้รักครั้งใหม่แต่…จะให้อยู่ดีๆ ก็มีคู่ ?‍❤️‍? ก็ดูจะยาก ไปสักนิสส งั้นขอใช้ตัวช่วยกันสักหน่อย… ว่า “ที่ไหนใครว่าดี ถึงเวลาที่ฉันต้องไป!”? 1️⃣ ศาลเจ้าโตเกียวไดจินกุ [ Tokyodaijingu , 東京大神宮 ] @ ญี่ปุ่น ?? ⛩️ศาลเจ้าที่หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า ...