• 21
    Nov

    หนีร้อนไปพักใจ…ที่ไบคาล ?

    ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ? ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก โดยมีความลึกกว่า 1,640 เมตร มีความยาวโดยเฉลี่ย 650 กิโลเมตร และ มีความกว้างเฉลี่ยกว่า 50 กิโลเมตร ? ทะเลสาบแห่งนี้ จะแปลงโฉมตัวเองเป็นธารน้ำแข็งขนาดมหึมาในช่วงเดือน พฤศจิกายน – เมษายน และจากการแปลงโฉมในครั้งนี้ ทำให้พื้นผิวของทะเลสาบ ...