• 13
    Aug

    ทิ้งตัวและหัวใจลง ตรงเกาะหมาก @ตราด

    ❝  นั่งบนทราย ฟังเสียงคลื่น เอาเท้าจุ่มน้ำ มองพระอาทิตย์ ทิ้งตัวและหัวใจลง ตรงเกาะหมาก.. ❞             ความสุขเล็ก ๆ บนเกาะเล็ก ๆ ในจังหวัดตราด อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ...