• 13
    Aug

    “ไทยอิแลแฟนท์โฮม” จังหวัดเชียงใหม่

    ซาฟารี ขี่ช้างไทย เพื่อนแสนรู้ คู่แผ่นดิน ว่ากันว่า.. ทุก ๆ สิ่งบนโลกใบนี้ ย่อมมีอีกแง่มุมหนึ่งซ่อนไว้เสมอ             ไทยอิแลแฟนท์โฮม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แคมป์ช้างไทยเล็ก ๆ ...