• 13
    Aug

    “ซาฟารี เวิลด์” อาณาจักรสัตว์โลกน่ารัก

    “สวนสัตว์” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวัยเด็กของใครหลายคน เป็นความทรงจำดี ๆ ที่คุณได้มาใช้ชีวิตกับครอบครัว พบปะกับเจ้าสัตว์โลกน่ารักมากมาย ช่วยเติมเต็มความสนุกและความสุขในวัยเด็กได้เป็นอย่างดี ในวันนี้ ทราวิสโกขอพาคุณไปบุกตะลุยอาณาจักรของเหล่าสัตว์กันอีกครั้ง ที่ “ซาฟารี เวิลด์”             ซาฟารีเวิลด์ (Safari ...