• 20
    Jun

    “คีรีวง” อากาศบริสุทธิ์ สงบ น่าเที่ยว ?

    ? ❝ นครศรีธรรมราช ❞ จังหวัดที่เป็นทางผ่านสำหรับใครหลายคน และไม่น่าเชื่อเลยว่า ที่นี่จะมีพื้นที่โอโซนชั้นดีซุกซ่อนอยู่ด้วย ? ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ ❝ คีรีวง ❞ แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ?? คีรีวง ? หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้อพยพมาใช้ชีวิตอยู่บริเวณเชิงเขาหลวง ...