• 20
    Aug

    “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” พายเรือชม ในดงป่า

    ❝ เที่ยวแบบกรีน ๆ ใกล้กรุงเทพฯ พายเรือชม ในดงป่าเสม็ดพันปี ❞                 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อยู่ระหว่างหาดสวนสน-แหลมแม่พิมพ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ บนพื้นที่กว้าง ...