การออกค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรา

1103
0
Share:

Exploration is really the essence of the human spirit.

“การออกค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรา”
– Frank Borman –
Share:

Leave a reply