✈ ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ไม่ได้เดินทาง ขอเงินคืนได้หรือไม่?

2513
0
Share:

ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ไม่ได้เดินทาง ขอเงินคืนได้หรือไม่?

✈️ เมื่อชำระค่าโดยสารเที่ยวบินเต็มจำนวนและได้รับเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบินแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ อย่างน้อยจะสามารถขอภาษีสนามบินคืนได้นะคะ

✈️ ภาษีสนามบิน มีชื่อตามกฎหมายคือ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge) ภาษีสนามบินเป็นค่าบริการที่สนามบินจัดเก็บกับผู้โดยสารผ่านทางสายการบิน (พร้อมกับการซื้อบัตรโดยสาร) สายการบินจะนำส่งเงินรายได้จากภาษีสนามบินให้กับสนามบินตามจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางจริง

✈️ ดังนั้น หากไม่ได้เดินทาง เราจึงสามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้ โดยให้ติดต่อโดยตรงกับสายการบินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center , Email, Website เป็นต้น

✈️ ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียมในการขอคืนภาษีสนามบิน เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้จอง หมายเลขการจอง รายละเอียดเที่ยวบิน เบอร์ติดต่อกลับ ในกรณีที่จองกับตัวแทนจำหน่ายอาจต้องติดต่อตัวแทนจำหน่าย และจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่แต่ละสายการบินกำหนด (บางสายการบินอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ)

✈️ ส่วนการขอคืนค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารแต่ละประเภท ซึ่งเราควรตรวจสอบก่อนทำการจองบัตรโดยสารทุกครั้งนะคะ

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม #ภาษีสนามบิน #ขอคืนภาษีสนามบิน #คืนตั๋วเครื่องบินได้ไหม

Share: