✍ ระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร สำหรับผู้โดยสารขาเข้า

997
0
Share:

? ระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร สำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ของที่ได้รับการยกเว้นอากร คือ

? ของใช้ส่วนตัวที่ถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนจากต่างประเทศมีปริมาณสมควรสำหรับใช้ส่วนตนและมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (ซึ่งมิใช่ของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือเสบียง และต้องเป็นของที่ไม่มีลักษณะเป็นสินค้าเชิงการค้า)

? บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม หรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภท ไม่เกิน 250 กรัม

? เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร

หมายเหตุ: หากนำเข้าเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจแดง 

ของที่ต้องชำระอากร หมายถึง

? ของที่ผู้โดยสารนำเข้ามามีปริมาณเกินกว่าที่จะใช้ส่วนตัว และ/หรือ มีมูลค่ารวมทั้งหมดเกินกว่า 20,000 บาท
? สิ่งที่นำมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ หรือการค้า หรือมีลักษณะทางการค้า ถึงแม้มีราคาไม่เกิน 20,000 บาทก็ตาม ต้องมีภาระในการชำระอากร 

ของต้องจำกัด หมายถึง

? ของที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ขณะผ่านช่องตรวจแดง หรือขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ของต้องห้าม หมายถึง

? ของที่ห้ามนำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น สารเสพติด วัตถุหรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมและสัตว์ป่าสงวน

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองตั๋ว #จองตั๋วเครื่องบิน #TRAVIZGOเที่ยวครบจบที่เดียว #แอปจองที่พัก #ระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร

Share:

Leave a reply