• เพลงเพราะๆ
    28
    Apr

    ?เพลงเพราะ ๆ ฟังแล้วชวนคิดถึงการเดินทาง

    ? การออกเดินทางของคุณ มีจุดเริ่มต้นมาจากการฟังเพลงหรือไม่ ❓ ไว้สถานการณ์ดีขึ้น เราจะออกเดินทางอีกครั้ง ….. สัญญานะ ?   1.คำตอบที่ใช่ – 25 Hours  “แสงดาว และท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ก็รอให้เธอ ค้นหาคำตอบ” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่ กดเลย 2. Jeep – วัชราวลี   “เมื่อเธอทุกข์ใจ ให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำ ปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีคราม” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่ กดเลย 3.นักเดินทาง – Getsunova  “ออกไปสู่บนเส้นทางใหม่ ไกลออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ ออกร่วมกันเดินทาง” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่ กดเลย 4.วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า – แม็กซ์ เจนมานะ “ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า…..” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่ กดเลย 5. See Scape – Scrubb   “ออกไปมองฟ้า และน้ำที่กว้างใหญ่ ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้น พัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า” ฟังเต็มๆเพลงได้ที่นี่กดเลย 6. โลกใบใหม่ – 25 Hours  “ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม? เตรียมตัวพบกับ โลกใบใหม่” ...